Omschrijving project

'' Deze nieuwbouw vervangt de bestaande huurwoningen uit de jaren ’30 in Hoorn Noord. De bestaande woningen zijn eenvoudig uitgevoerde huurwoningen en voldoen niet aan de eisen van deze tijd. Ook de technische staat van deze woningen is dermate slecht dat er is gekozen voor vervangende nieuwbouw. Voorwaarde om te mogen slopen, was dat het plan zowel stedenbouwkundig als architectonisch overeenkomsten moest vertonen met de bestaande bebouwing. Daarom zijn voor het plan de belangrijkste kenmerken, zoals de lage goot en het (rode) materiaalgebruik overgenomen. Binnen de bestaande stedenbouwkundige structuur is het ook gelukt de woningen te vergroten, waardoor er 2 woningen minder worden teruggebouwd.''

Jan Rietvink

Rietvink Architecten BNA

25 juli 2017


Heeft u tips, complimenten of klachten? Verbeterdebouw.nl

Nieuwsbrief

De eerste nieuwsbrief over het project aan de Binneblijfstraat in Hoorn is op 26 juli 2017 verstuurd. De reeds verstuurde nieuwsbrieven kunt u hier downloaden. De nieuwsbrieven zullen wij in het vervolg digitaal gaan verstrekken, indien u deze wenst te ontvangen kunt u zicht hiervoor inschrijven via deze site. In de nieuwsbrieven zullen wij specifieker ingaan op de werkzaamheden die we in de komende periode gaan doen.

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief

Bewuste Bouwers

Lokhorst is aangesloten bij stichting Bewuste Bouwers, dit houdt in dat wij ons houden aan een gedragscode die wordt ingezet om te zorgen dat aannemers werken op een veilige, duurzame en omgevingsbewuste wijze. Lees meer over de Bewuste Bouwers.

Heeft u tips, complimenten of klachten?

Vanaf 1 september kunt u meldingen maken op de website VerbeterDeBouw.nl of via de app VerbeterDeBouw. Dit is een communicatieplatform van Stichting Bewuste Bouwers waar meldingen kunnen worden gemaakt en alle meldingen zijn in te zien. Het project is te vinden via de interactieve landkaart onder de naam “Sloop- nieuwbouw plan Binneblijfstraat e.o.”

Bouw status

Graag houden wij u op de hoogte van onze werkzaamheden zodat u weet wat er gaat gebeuren in uw buurt en welke hinder wanneer te verwachten is. Begin augustus zijn wij begonnen met het afzetten van de bouwplaats, zodat wij de veiligheid binnen en rondom de locatie kunnen waarborgen. De Binneblijfstraat blijft tot eind september toegankelijk voor verkeer. Daarna wordt de Binneblijfstraat afgesloten en betrokken bij de bouwplaats.

De planning op hoofdlijnen ziet er als volgt uit:

 • Archeologisch onderzoek100%
 • Grondsanering100%
 • Boorpalen aanbrengen100%
 • Betoncasco10%
 • Augustus 2017

  Overdracht terrein aan Lokhorst
 • september 2017

  Start asbestsanering
 • november 2017

  Start sloopwerkzaamheden
 • half februari 2018

  Archeologisch onderzoek
 • april 2018

  Grondsanering
 • juli 2018

  Start bouwwerkzaamheden
 • december 2018

  Oplevering woningen (grove prognose)
 

Start casco

3-9-2018

In september wordt het casco (wanden en vloeren) van de woningen gebouwd.
Op maandag 3 september worden de eerste vloeren geleverd, later in de week worden deze gemonteerd. Vanwege de krappe bouwplaats wordt er gebruikt gemaakt van tijdvrachten waardoor de vrachten alleen worden aangeleverd op het moment dat zij nodig zijn op de bouwplaats. .
Een ander voordeel hiervan is dat wij de vrachten op kunnen vangen op de Koepoortsweg en kunnen begeleiden naar de bouwplaats.


Schade

3-9-2018

Mocht u schade ondervinden aan uw woning kunt u dat bij ons melden via het Aangifteformulier Schade.
Het formulier kunt u hier downloaden en ingevuld opsturen. Op het formulier staat hoe u dit kunt doen.

Dit formulier en eventuele bijlage(n) kunt u opsturen naar nazorg@lokhorst.nl of per post naar Lokhorst Bouw en Ontwikkeling, postbus 79, 1940 AB Beverwijk t.a.v. Team Wonen.

 

BIM model

3-5-2018

Op dit moment zijn wij het project in BIM aan het uitwerken. Door met BIM te werken kunnen wij van tevoren de verschillende onderdelen zoals installaties en casco op elkaar afstemmen. Dit heeft tot gevolg dat de bouwtijd korter wordt.
Onderstaand plaatje geeft een beeld van hoe een BIM-model eruit ziet. Hiernaast staat een BIM-model van één van de blokken uit het project.


3D BIM model

3-5-2018Hier kunt u een kijkje nemen in het 3D model.

 

Lucht opnamen

14-2-2018

Op 9-2-2018 is er weer een prachtige lucht opnamen gemaakt van de voortgang van het project. Op de 37 seconde is de nieuwe situatie te zien.


Sloopwerkzaamheden volbracht

9-2-2018

Op 9-2-2018 waren de sloopwerkzaamheden helemaal volbracht. De volgende spat is het grondonderzoek. Hier onder is een mooie afbeelding van de situatie op 9-2-2018.

 

Lucht opnamen

10-1-2018

Op 10-1-2018 is er een prachtige lucht opnamen geweest van het lopende project. Hier op is de voortgang van het project goed te zien.


Start sloop

4-12-2017

De sloop van het eerste blok is van start gegaan begin december.


 

Trillingsmeters/ meetbouten

23-11-2017

Op 5-8-2017 week 19 zijn er meetbouten geplaatst in de voor- en achtergevel van de omringende woningen. Op 10-11-2017 week 45 is de nulmeting compleet gemaakt en vastgesteld.

Op 27-11-2017 week 48 zijn er trillingsmeters geplaatst. De trillingsmeters zijn op 5 woningen gemonteerd waar de afstand tot de bouwplaats het kortst is. De trillingsmeters zijn ingesteld op grenswaarde die gebaseerd is op de staat van de woningen in de omgeving.

Trillingen worden tijdens werktijden continue gemeten, als de grenswaarde wordt overschreden sturen zij automatisch een mail naar onderaannemers, de betrokken aannemers en gemeente Hoorn.

Op onderstaande foto is een trillingsmeters met een beschermingskast te zien.


Start sanering en sloop

3-11-2017

Op maandag 6 november zal er gestart worden met saneringswerkzaamheden. Twee weken hierna, rond 20 november, zal ook de sloop van de 38 bestaande woningen beginnen.

Aan het begin van de sloop hebben we aan de zijden bij de belendingen handmatig gesloopt voor zo nauwkeurig mogelijk te slopen. Dit geldt ook voor de dakpannen en kozijnen. Dit is voor de sanering en het scheiden van het afval zo zijn we extra milieu bewust bezig.

 
Artist impressions Rietvink Architecten BNA, © 2014

Heeft u tips, complimenten of klachten?Verbeterdebouw.nl

Projectlocatie